Buurtcomposteren

 
buurtcomposteren.jpg

Composteren is een gemakkelijke, ecologische manier om uw tuin- en keukenafval kwijt te raken. Dit kan u zelf thuis, maar u kan het ook samen met uw buren doen. Met behulp van onze Spilkiekes verwerken we samen uw/ons groenafval voor inwoners van Antwerpen-Noord. 

Enkele voordelen:

  • Afval wordt gerecycleerd en komt op een nuttige, milieuvriendelijke manier terug in de natuur. Het geproduceerde compost gebruiken wij voor onze samentuin.

  • Buurtcomposteren is sociaal. Buren leren elkaar kennen en werken samen aan een ecologisch buurtproject.

  • Het GFT-afval moet niet ver meer getransporteerd worden, waardoor de CO2-uitstoot daalt.

  • Deelnemers kunnen hun GFT-afval kwijt wanneer ze willen en hoeven het niet meer in huis te bewaren. Zo vermijden ze geuroverlast.

  • Het is een besparing: wie meedoet, moet geen groene GFT-zakken meer aankopen.

Hoe werkt het?

Koen legt het u graag persoonlijk uit (koenwynants(at)hotmail.com). Er zijn 2 mogelijkheden:

  1. U kan lid worden van het Verborgen Kloostertuin collectief. Hiermee krijgt u volledige toegang tot onze spilkiekes (incl. verse eitjes), tuinmaterialenbib, compostbakken, buurtbakfiets, … U kan wekelijks al uw ongesorteerd groenafval achter laten bij de spilkiekes. De Spilkiekes eten op wat niet of moeilijk composteerbaar is (bvb. bereid voedsel, vlees, vis, …). Wekelijks wordt alles gereinigd, verplaatst naar de compostbakken. U kan bij ons eventueel snoeischaren etc. lenen incl. een bakfiets voor transport van uw groenafval.

  2. U wordt geen lid van het Verborgen Kloostertuin collectief. U sorteert het composteerbaar materiaal en laat dat achter in onze compostbakken. Altijd handig en fijn om Koen te verwittigen. Voor snoeiafval maakt u een afspraak met Koen. Zie ook de instructies hieronder.

buurtcomposteren instructies.jpg

Lange termijn visie (strategisch meerjarenplan)

Op termijn zien we op wijkniveau een aantal hubs ontstaan waar op buurtniveau gesamentuind, gecomposteerd, geïmkerd, … wordt. Voor Antwerpen-Noord zien we momenteel al 6 concrete locaties (samentuin buurthuis de buurt, Verborgen Kloostertuin, Samentuin Seefhoek, Damhof, samentuin Stuivenberg (wellicht voor najaar 2019), samentuin Sint-Maria (Lange Congostraat), Soeptuin centrum de wijk). In ons strategisch meerjarenplan staat dat we tegen 2024 alle groenafval van de wijk Antwerpen-Noord lokaal gaan verwerken en omzetten naar diverse groenten, fruit, eieren, kippen, …