Zusters-der-armenpark

verborgenkloostertuin.jpg

Zusters-der-Armenpark

Een nieuw buurtpark van en voor Antwerpen-Noord

 
 

Een nieuw buurtPark van en voor Antwerpen-Noord

Wij dromen van een nieuw buurtpark van en voor Antwerpen-Noord. We stellen voor om de naam van het Zusters-der-Armenplein te veranderen in Zusters-der-Armenpark. En om de buurtbewoners, sociale huurders, senioren, kinderen, … een sterke regierol te geven in het beheer van dat nieuwe buurtpark. Mits een goede samenwerking met alle partners maken we de komende jaren van het plein samen een buurtpark. We maken samen een nieuw soort beheerplan incl. een nieuw soort beheersovereenkomst op dat we samen tegen 2024 willen realiseren. Dat kost het district en de stad niets. Er moet enkel meer tijd geïnvesteerd worden in betere samenwerking.

Het buurtpark kan vervolgens fungeren als een soort buurtplatform van waaruit allerhande nieuwe groen, blauwe, circulaire, commonsinitiatieven voor 2060, mijn buurt georganiseerd worden.