Startdag teeltseizoen 2019 Verborgen Kloostertuin (2060 Antwerpen)

2014-04-13 10.48.17.jpg

We vliegen erin voor een nieuw teeltseizoen! Alle enthousiaste groene vingers zijn welkom, zeker ook nieuwelingen die zin hebben om af en toe (of op regelmatige basis) mee te tuinieren en oogst mee naar huis te nemen. Kom wanneer je wil, blijf zo lang (of kort) je wil. En breng gerust je kinderen mee.

Wat staat er op het programma?
Kennismaking
Klaar maken bakken, gronden, serre, ...
Teeltplan 2019 overlopen
Buurtcompost: 'informeren' over buurtcomposteren
Groenten zaaien en planten
Opruimen

Tijdstip: 10u-13u

Locatie: Zusters-der-Armenplein, 2060 Antwerpen

 

Opendeur Kloostertuin-Wintertuin-Spilkiekes (20/10/2018)

Affiche opendeur.jpg

Op zaterdag 20 oktober nodigen we alle buren en sympathisanten van de Verborgen Kloostertuin uit. Dit jaar hebben we dankzij de Burgerbegroting van het district Antwerpen een serre kunnen bouwen. Onze Spilkippencontainer werd opgefrist. Er is uiteraard ook de
vernieuwde speeltuin. Redenen genoeg voor een klein feestje. Iedereen welkom! Wij voorzien lekkers, want de Fietskeuken komt langs. We delen ook gratis plantjes uit voor extra groen in Antwerpen-Noord. 

EEN ORGANISATIE VAN DE VERBORGEN KLOOSTERTUIN I.S.M. STADSAKKER, KATRINAHOF, BUURTWERK DE WIJK, ANTWERPEN AAN ' T WOORD EN DE BURGERBEGROTING VAN HET DISTRICT ANTWERPEN.

Benefietfeest 25 november

Affiche Benefiet.jpg

Sinds enkele jaren is er een samentuin aan het Zusters-der-Armenplein, de Verborgen Kloostertuin. Alle buurtbewoners kunnen er samen groenten en fruit kweken. Sinds begin 2017 hebben we ook ‘Spilkiekes’. Onze Spilkiekes eten ons groenafval op. De mest en compost worden achteraf gebruikt in de Verborgen Kloostertuin. Onze doelstellingen zijn eenvoudig. Ten eerste tonen dat je samen groenten en fruit kan kweken in de stad. Ten tweede dat je makkelijk samen kippen kunt houden in de publieke ruimte, als je je aan een paar regels houdt. En dat heeft alleen maar voordelen! We brengen mensen samen en we maken onze wijk groener en duurzamer.

Kippen zijn vrolijke beestjes en daarom willen wij graag een vrolijk benefietfeestje voor onze buurt. Waar kan dat beter dan in café The Strange aan de Dambruggestraat 123 te 2060 Antwerpen. Afspraak op zaterdag 25 november. We starten vanaf 20u. U kan op voorhand ticketjes kopen in … of aan de kassa. Vol is vol!

Wij hopen met dit benefietfeest de Verborgen Kloostertuin en de spilkiekes bekend te maken bij alle buurtgenoten. Extra helpende handen en extra financiële steun zijn meer dan welkom!

Kot kot kot kedei, wees erbij!   

Locatie: café The Strange, Dambruggestraat 123 te 2060 Antwerpen

Tijdstip: zaterdag 25 november 2017, vanaf 20u

Info: www.spilkiekes.be

Tickets: 10 euro

Welke handelaren uit Antwerpen-Noord willen sponsor worden van ons benefietfeest?

Sinds enkele jaren is er een samentuin aan het Zusters-der-Armenplein, de Verborgen Kloostertuin. Alle buurtbewoners kunnen er samen groenten en fruit kweken. Sinds begin 2017 hebben we ook ‘Spilkiekes’. Onze Spilkiekes eten ons groenafval op. De mest en compost worden achteraf gebruikt in de Verborgen Kloostertuin. Zo brengen we mensen en dieren samen, maken we onze wijk groener en duurzamer.

Kippen zijn vrolijke beestjes en daarom willen wij graag een vrolijk benefietfeestje voor onze buurt. Waar kan dat beter dan in café The Strange aan de Dambruggestraat 123 te 2060 Antwerpen. Afspraak op zaterdag 25 november. We starten vanaf 20u. U kan op voorhand ticketjes kopen in … of aan de kassa. Vol is vol!

Wij hopen met dit benefietfeest de Verborgen Kloostertuin en de spilkiekes bekend te maken bij alle buurtgenoten. Extra helpende handen en extra financiële steun zijn meer dan welkom!

Locatie: café The Strange, Dambruggestraat 123 te 2060 Antwerpen

Tijdstip: zaterdag 25 november 2017, vanaf 20u

We zijn op zoek naar handelaren uit de buurt die ons benefietfeest willen sponsoren. Voor 50 euro financiële steun bieden wij het volgende aan;

1.    Logo op affiches

2.    Logo op steunkaarten

3.    Logo op flyers

4.    Vermelding op het benefietfeest

5.    Vermelding op website www.spilkiekes.be

6.    Vermelding op sociale media: facebookpagina Verborgen Kloostertuin, Twitter, …

7.    Gratis toegang voor 2 personen op benefietfeest

 

Verborgen Kloostertuin collectief (feitelijke vereniging)

Rekeningnummer: BE83001818266515

Contactpersoon: koenwynants@hotmail.com

Kan de stad Antwerpen niet meer investeren in de ontwikkeling van ‘eetbaar buurtgroen’?

2017-06-15 16.20.29.jpg

De UA en de stad Antwerpen organiseren momenteel een internetbevraging (zie https://uantwerpen.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_d4o2WkPROctrisd). Ze roepen op om mee te werken aan de ontwikkeling van ondergrondse sorteerstraten voor groenafval. We hebben de enquête braaf ingevuld. Maar we vragen ons af of de stad bij de Antwerpenaren ook niet zou kunnen peilen naar hun interesse, bereidheid om te buurtcomposteren/samentuinen/samenkippen. Misschien is er ook draagvlak voor het alternatieve scenario? We zijn er van bewust dat het vechten tegen de bierkaai is, maar we vinden dat de opstelling aan het Zusters-der-Armen plein in 2060 (combinatie samentuinen, buurtcomposteren, spilkiekes/varkens op bouwblok/buurtniveau) een volwaardig alternatief scenario zou moeten kunnen zijn van de ondergrondse GFT sorteerstraten.

Dit scenario heeft veel voordelen:

·        Goedkoper: lagere installatiekosten, …

·        Milieuvriendelijker: groen afval wordt ter plekke gecomposteerd en hergebruikt

·        Minder verkeer in wijken en buurten: geen vrachtwagens nodig om groen afval af te voeren en compost aan te voeren

·        Meer gedeelde verantwoordelijkheid en samenwerking tussen burger-overheid

·        Versterkt sociale cohesie, actief burgerschap, eigenaarschap van publieke zaken en ruimten

·        Versterkt lokale economie, lokale productie

·        Stimuleert vergroening van buurten, gemeenschapstuinieren, …

·        Sensibiliseert mensen, kinderen, jongeren, … mbt consumptiegedrag, wegwerpgedrag, …

·        Stimuleert allerhande neven buurtprojecten: bvb. ‘buurtcargofiets’, brede buurtscholen, …

We zijn nu dankzij de burgerbegroting van het district Antwerpen een goed half jaar aan het experimenteren met spilkiekes aan het Zusters-der-Armenplein. We zijn erg verrast door de eerste resultaten;

·        over de betrokkenheid van de buurtbewoners: we werken met een beurtrol, elke dag komt iemand de spilkippen voederen met o.a. GFT afval

·        door de hoeveelheid groenafval die we kunnen verwerken (tegenwoordig gaan we wekelijks extra groenafval ophalen met een buurtbakfiets bij Soepmie)

·        door de beperkte hoeveelheid groenafval die mensen effectief produceren/aanleveren

We hebben ikv de burgerbegroting opnieuw een aantal projecten ingediend om deze kleinschalige burgerinitiatieven volgend jaar hopelijk te kunnen laten doorgroeien/werken in de stad. Maar moet de stad niet meer en structureel investeren in de ontwikkeling van ‘eetbaar buurtgroen’? Misschien moeten we streven naar gemeenschapstuinen incl. buurtcomposteerplaatsen in elke wijk van de stad?