Kan de stad Antwerpen niet meer investeren in de ontwikkeling van ‘eetbaar buurtgroen’?

2017-06-15 16.20.29.jpg

De UA en de stad Antwerpen organiseren momenteel een internetbevraging (zie https://uantwerpen.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_d4o2WkPROctrisd). Ze roepen op om mee te werken aan de ontwikkeling van ondergrondse sorteerstraten voor groenafval. We hebben de enquête braaf ingevuld. Maar we vragen ons af of de stad bij de Antwerpenaren ook niet zou kunnen peilen naar hun interesse, bereidheid om te buurtcomposteren/samentuinen/samenkippen. Misschien is er ook draagvlak voor het alternatieve scenario? We zijn er van bewust dat het vechten tegen de bierkaai is, maar we vinden dat de opstelling aan het Zusters-der-Armen plein in 2060 (combinatie samentuinen, buurtcomposteren, spilkiekes/varkens op bouwblok/buurtniveau) een volwaardig alternatief scenario zou moeten kunnen zijn van de ondergrondse GFT sorteerstraten.

Dit scenario heeft veel voordelen:

·        Goedkoper: lagere installatiekosten, …

·        Milieuvriendelijker: groen afval wordt ter plekke gecomposteerd en hergebruikt

·        Minder verkeer in wijken en buurten: geen vrachtwagens nodig om groen afval af te voeren en compost aan te voeren

·        Meer gedeelde verantwoordelijkheid en samenwerking tussen burger-overheid

·        Versterkt sociale cohesie, actief burgerschap, eigenaarschap van publieke zaken en ruimten

·        Versterkt lokale economie, lokale productie

·        Stimuleert vergroening van buurten, gemeenschapstuinieren, …

·        Sensibiliseert mensen, kinderen, jongeren, … mbt consumptiegedrag, wegwerpgedrag, …

·        Stimuleert allerhande neven buurtprojecten: bvb. ‘buurtcargofiets’, brede buurtscholen, …

We zijn nu dankzij de burgerbegroting van het district Antwerpen een goed half jaar aan het experimenteren met spilkiekes aan het Zusters-der-Armenplein. We zijn erg verrast door de eerste resultaten;

·        over de betrokkenheid van de buurtbewoners: we werken met een beurtrol, elke dag komt iemand de spilkippen voederen met o.a. GFT afval

·        door de hoeveelheid groenafval die we kunnen verwerken (tegenwoordig gaan we wekelijks extra groenafval ophalen met een buurtbakfiets bij Soepmie)

·        door de beperkte hoeveelheid groenafval die mensen effectief produceren/aanleveren

We hebben ikv de burgerbegroting opnieuw een aantal projecten ingediend om deze kleinschalige burgerinitiatieven volgend jaar hopelijk te kunnen laten doorgroeien/werken in de stad. Maar moet de stad niet meer en structureel investeren in de ontwikkeling van ‘eetbaar buurtgroen’? Misschien moeten we streven naar gemeenschapstuinen incl. buurtcomposteerplaatsen in elke wijk van de stad?